You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Бүртгүүлэх

Тус модулийн агуулгыг олон жилийн суурь судалгаа, орчин цагийн бизнесийн орчин практикт тулгуурлсан тогтмол шинэчилж явдаг ба хамгийн сүүлийн үеийн хөтөлбөрийн дагуу явагдана.

 • Цөөн хүнтэй анги
 • Практикт суурилсан
 • Мэргэжлийн Итали багш
 • Сертификат

Тус модулийн агуулгыг олон жилийн суурь судалгаа, орчин цагийн бизнесийн орчин практикт тулгуурлсан тогтмол шинэчилж явдаг ба хамгийн сүүлийн үеийн хөтөлбөрийн дагуу явагдана.

 • Цөөн хүнтэй анги
 • Практикт суурилсан
 • Мэргэжлийн Итали багш
 • Сертификат

Тус модулийн агуулгыг олон жилийн суурь судалгаа, орчин цагийн бизнесийн орчин практикт тулгуурлсан тогтмол шинэчилж явдаг ба хамгийн сүүлийн үеийн хөтөлбөрийн дагуу явагдана.

 • Цөөн хүнтэй анги
 • Практикт суурилсан
 • Мэргэжлийн Итали багш
 • Сертификат

Тус модулийн агуулгыг олон жилийн суурь судалгаа, орчин цагийн бизнесийн орчин практикт тулгуурлсан тогтмол шинэчилж явдаг ба хамгийн сүүлийн үеийн хөтөлбөрийн дагуу явагдана.

 • Цөөн хүнтэй анги
 • Практикт суурилсан
 • Мэргэжлийн Итали багш
 • Сертификат

Тус модулийн агуулгыг олон жилийн суурь судалгаа, орчин цагийн бизнесийн орчин практикт тулгуурлсан тогтмол шинэчилж явдаг ба хамгийн сүүлийн үеийн хөтөлбөрийн дагуу явагдана.

 • Цөөн хүнтэй анги
 • Практикт суурилсан
 • Мэргэжлийн Итали багш
 • Сертификат

Бүртгүүлэх

Байршил

Да Винчи хэлний боловсролын төвийн байранд хичээллэх болно.

Бүртгүүлэх

Зургийн цомог

Сургалтын төвийн суралцагчид болон хичээлийн холбогдолтой гэрэл зургийн цомог.

Бүртгүүлэх

9,5

Гайхалтай
 • Агуулга

  57
 • Сурах бичиг хангамж

  78
 • Авсан мэдлэг

  68
 • Үр дүн

  81
 • Үнэ цэн

  72

Х.Эрдэнэпил

Урьд өмнө хамрагдаж байсан сургалтуудаас хамаагүй үр дүнтэй, гайхалтай сургалт байлаа.

 • Ерөнхий

 • Мэдлэг

 • Материал

 • Агуулга

Х. Эрдэнэпил

Маш үр дүнтэй сургалтад хамрагдаж, олж авсан хэлний мэдлэгээрээ шинэ түнштэй болж чадсандаа баяртай байгаа.

 • Ерөнхий

 • Мэдлэг

 • Материал

 • Агуулга

Сэтгэдэл бичих

 • Ерөнхий

 • Мэдлэг

 • Материал

 • Агуулга

Бүртгүүлэх